ارسال زیرنویس


جهت ارسال زیرنویس و انتشار آن در وبسایت ایران ساب با نام شما ، می توانید با ایمیل زیر در ارتباط باشید .


شرایط درج زیرنویس در وبسایت ایران ساب :

  • ایران ساب باید اولین ناشر زیرنویس شما باشد و زیرنویس ارسالی شما در هیچ سایت دیگری منتشر نشده باشد .
  • از انتشار زیرنویس ماشینی معذوریم ، زیرنویس ماشینی تایید نخواهد شد .


info@iransub.tv